Om Södertälje

Södertälje ligger där Mälaren förbinds med Östersjön och är med sina 64 tusen invånare Sveriges 16e största tätort. Södertälje var långt in på 1900-talet en relativt liten och eftersatt tätort men med den snabba industriella utvecklingen växte staden snabbt.

Det var främst genom Scanias snabba tillväxt som det skapades ett behov att modernisering och nya bostäder. Arbetskraften i staden räckte inte till och under 1960-talet växte invånarantalet snabbt, främst genom arbetskraftsinvandring från bland annat Finland, Grekland och det forna Jugoslavien.

Scania är fortfarande en stor del av Södertäljes identitet och sysselsätter nästan 10 tusen personer i staden. Det andra stora företaget i staden är AstraZeneca som sysselsätter över 3 tusen personer bara i Södertälje.

Externa källor

Wikipedia